Portalul romanesc de sociologieSocietatea românească
 

    Prima pagină :: Institute de cercetare socială

| Facultăți | Marketing | Autori | Cărți | Publicații | Resurse | Contact |


   CENTRUL DE GEOPOLITICĂ ȘI ANTROPOLOGIE VIZUALĂ


Str. Schitu Măgureanu 1, etaj 5, sala 7, sector 5, București
Telefon: 01-3126618/20

Director: Prof. dr. Ilie BĂDESCU.
Domeniu: Cercetări de geopolitică, geoculturi, geoistorie și sociologie.
Direcții tematice:

 • spațiul sud-est european – caracteristici și specific istoric (economic, cultural, religios, politic);
 • relațiile dintre spațiul răsăritean și spațiul occidental;
 • problemele integrării europene ale statelor din sud-estul Europei;
 • etnicitate, națiune și naționalism în spațiul răsăritean;
 • analize comparative pe diverse arii culturale și pe variate dimensiuni.

Nivel de organizare: la Catedra de Sociologie a Facultății de Sociologie și Asistență Socială.
Nu are personalitate juridică.

Suma obținută din activitatea de cercetare în anul 2000 este de 57,5 mii USD (în urma unui grant CNCSIS – BANCA MONDIALĂ).

Centrul este în proces de evaluare ca centru de excelență; s-a prezentat comisia și a facut evaluarea.

 

   CENTRUL DE POLITICI SOCIALE


Str. Schitu Măgureanu 1, etaj 5, sala 7, sector 5, București
Telefon: 01-3126618/20

Director: Prof. dr. Cătălin ZAMFIR.
Domenii: Politici Sociale – cercetări în toate sferele problemelor și politicilor sociale.
Direcții tematice:

 • asistență socială;
 • asigurări sociale (de pensii, șomaj, sănătate etc);
 • modele de politici sociale;
 • politici sociale europene;
 • politici sociale sectoriale (în domeniul copilului, vârstnicilor, persoanelor cu handicap, rromilor etc).

Nivel de organizare: la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.
Nu are personalitate juridică.

Suma totală obținută din activități de cercetare în anul 2000 este de 70 mii USD.

Centrul este în evaluarea CNCSIS ca centru de excelență în ”Politici Sociale”.

 

   CENTRUL DE CERCETARE A STRUCTURII ȘI PROCESELOR SOCIALE


Str. Schitu Măgureanu 1, etaj 5, sala 1, sector 5, București
Telefon: 312.66.18/23

Director: Prof. dr. Ioan MĂRGINEAN.
Domeniu: Studiul structurii și proceselor sociale.
Direcții tematice:

 • Structurile demografice și sociale;
 • Tendințele în evoluția fenomenelor demografice;
 • Schimbările din structura ocupațională și de clasă;
 • Constituirea clasei mijlocii în România;
 • Problematica dezvoltării sociale;
 • Procesele psihosociale ale tranziției ;
 • Efectuarea de proiecții demografice;
 • Formularea și evaluarea politicilor în domeniul populației și dezvoltării sociale.

Nivel de organizare: la Catedra de Sociologie a Facultății de Sociologie și Asistență Socială.
Nu are personalitate juridică.

Suma totală obținută din activități de cercetare în anul 2000 este de 37,5 mii USD.

S-a întocmit documentarea de autoevaluare și s-a efectuat vizita experților pentru desemnarea ca centru de excelență.

 

   I.C.C.V. - INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂȚII VIEȚII


Casa Academiei, Cl. 13 Septembrie, sector 5, București
Telefon: 411.48.00
Fax: 411.48.05
Emai: iccv@iccv.ro

Director: Prof. dr. Cătălin ZAMFIR.
Incepând cu 1990, anual, institutul publică Diagnoza calității vieții din România și realizează evaluarea politicilor sociale adoptate de țara noastră în perioada de tranziție.
Direcții de cercetare:

 • calitatea vieții;
 • politici sociale;
 • grupuri defavorizate;
 • dezvoltarea umană și comunitară;
 • relații interetnice.

 

 

   C.U.R.S. - CENTRUL DE SOCIOLOGIE URBANĂ ȘI REGIONALĂ

Str. Tudor Arghezi 21, sector 2, București
Telefon: 210.79.00/ 235,228,209
Fax: 2107455
Email: curs@art.ro

Director: Dorel ABRAHAM

- top -

| Facultăți | Marketing | Autori | Cărți | Publicații | Resurse | Contact |

 
 . : DreamStyler : : Web design : .

Portalul românesc de sociologie © 2002-2013. Toate drepturile rezervate.